Coronavirus en werken in het buitenland: nu en in de toekomst

De Coronavirus-pandemie heeft tot veel veranderingen in de bedrijfsvoering van bedrijven over de hele wereld geleid. Door de beperkingen hebben veel bedrijven de afgelopen maanden op afstand gewerkt. Werknemers over de hele wereld hebben hun eigen thuiskantoor ingericht en de rekruterings- en onboarding processen zijn online uitgevoerd. Hoewel veel bedrijven hun werknemers langzaam weer op de kantoren laten werken door middel van een hybride model, wordt verwacht dat de tweede Corona-golf, die momenteel binnen Europa gaande is, weer zal leiden tot een toename van het aantal thuiswerkende werknemers. Het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn voor ons een nieuwe levensstijl geworden, die we hoogstwaarschijnlijk zullen moet blijven aanhouden totdat er een vaccin is uitgevonden of een effectieve behandeling is ontdekt.  

In dit artikel willen met jou delen hoe bedrijven momenteel hun relocatie-, thuiswerk-, rekruterings- en onboarding processen beheren en hoe deze processen zich waarschijnlijk in de (nabije) toekomst zullen ontwikkelen. Bovendien laten we je ook de huidige statistieken en maatregelen zien van enkele Europese landen waarin onze belangrijkste klanten zijn gevestigd.

Hoe beheren bedrijven momenteel hun rekruterings-, onboarding- en relocatie processen? 

Rekruteringsproces

woman in a videocallDe meeste van onze klanten hebben hun rekruteringsproces aangepast als gevolg van de Corona-pandemie. Zo zagen we bijvoorbeeld aan het begin van de pandemie, zoals verwacht, de rekrutering op de achtergrond verdwijnen. Bedrijven over de hele wereld stopten tijdelijk met hun rekrutering vanwege de onzekere situatie: mobiliteitsbeperkingen op korte of lange termijn, mogelijke economische gevolgen in de toekomst… De drang van mensen om carrière te maken en de wereld te verkennen is echter nooit verdwenen; onze kandidaten zijn nog steeds actief bezig met het ontdekken van de mogelijkheden en we hebben veel vragen gehad over hoe het huidige rekruteringsproces er in deze huidige pandemische realiteit eruit ziet. 

We zijn nu een paar maanden later en we zien zeker dat bedrijven hun rekruteringsprocessen weer oppakken. Werkgevers over de hele wereld hebben zich gerealiseerd dat deze huidige situatie waarin we niet weten wanneer we weer teruggaan naar het “normale” leven, hen dwingt om hun rerkruteringsprocessen aan te passen. Daarom is traditionele rekrutering verschoven naar virtuele rekrutering. Op deze manier kan het proces blijven doorgaan terwijl recruiters en kandidaten veilig blijven. 

Op dit moment blijven de eerste interviewrondes, zoals de cv- en telefonische screenings, precies hetzelfde. De face-to-face interviews worden nu echter online uitgevoerd. HR-teams zijn gedwongen om nieuwe technologieën te implementeren om deze nieuwe, “digital first” werkelijkheid mogelijk te maken. Interessant om te zien is dat veel van deze technologieën en platforms al jaren beschikbaar zijn, maar dat het gebruik ervan pas in de laatste maanden enorm is toegenomen. Zo heeft onze klant Webhelp hun rekruteringsproces aangepast en gedigitaliseerd, zodat elke stap online kan worden uitgevoerd. Daarnaast richten meer bedrijven zich meer dan ooit op sociale rekrutering (het gebruik van sociale media, met name Linkedin en Instagram) om in contact te komen met potentiële nieuwe medewerkers.

In het actuele Jobvite-onderzoeksrapport “How Recruiters are Adapting to a World of Remote Recruiting” zijn enkele belangrijke bevindingen te vinden die de bovenstaande informatie bevestigen:

 • 84% van de rekruteringsteams passen hun processen aan om op afstand te kunnen werken.
 • 46% van de respondenten maakt meer gebruik van sociale media om banen te adverteren voor het werven van nieuwe talenten, onder meer op LinkedIn, Facebook en Instagram. 
 • 80% van de respondenten maakt gebruik van video in het sollicitatieproces.
 • 73% van de respondenten maakt gebruik van video en online vergadering programma’s om het onboarding proces makkelijker te maken.
 • 55% van de respondenten belt meer dan voorheen.

Al met al kan deze nieuwe manier van online rekruteren positief zijn voor zowel kandidaten als bedrijven, aangezien de online processen het traditionele rekruteringsproces hebben versneld. 


Onboarding proces

Naast het rekruteringsproces van bedrijven is het traditionele onboarding proces de laatste maanden ook verschoven naar een virtueel onboarding proces. Het onboarden van nieuwe medewerkers is voor de meeste bedrijven een geheel nieuw concept en veel bedrijven proberen dan ook nog steeds uit te zoeken hoe ze dit proces goed kunnen uitvoeren. Het vergt meer structuur en planning dan traditionele onboarding. Zo maakt onze klant Transcom hun onboarding proces voor nieuwe medewerkers helemaal veilig door het online uit te voeren en Webhelp levert de computers van hun nieuwe medewerkers zelfs bij ze thuis af. 

Ook al werken we nu met deze nieuwe digitale methode, het is voor bedrijven nog steeds van cruciaal belang om hun cultuur, missie en visie te communiceren met als doel medewerkers te helpen hun plek binnen de organisatie te vinden en hun doel te bepalen. Als jij, als nieuwe medewerker, het online onboarding proces een uitdaging vindt, hebben we een speciaal artikel voor jou klaarstaan die je zeker even moet checken. 


Thuiswerken 

man working from homeAls we goed kijken naar de openstaande vacatures van onze klanten, zie je dat veel bedrijven hun werknemers nog steeds vanuit huis laten werken. Sommige bedrijven blijven zelfs voor de rest van 2020 of de nabije toekomst vanuit huis werken. Deze aanpak geldt dan ook voor nieuwe medewerkers die nog naar het nieuwe land moeten verhuizen. Bedrijven bieden hen echter de mogelijkheid (al dan niet opgelegd door de overheid) om vanuit hun nieuwe huis of appartement op afstand te werken. Fujitsu, ADAC of Sitel bieden deze mogelijkheid totdat de pandemie vertraagt en hun kantoren opnieuw geopend kunnen worden. Andere bedrijven, zoals Babymarkt, bieden digitale onboarding aan en de mogelijkheid om vanuit het thuisland te werken als de verhuizing naar het buitenland niet mogelijk is door de mobiliteitsbeperkingen.


Hoe gaat het werken op afstand zich in de (nabije) toekomst ontwikkelen?

De Corona uitbraak heeft de toename van het aantal thuiswerkende werknemers in de EU versneld (in 2019 was dit 9%). Hoe het werken op afstand zich in de toekomst zal ontwikkelen, hangt echter af van verschillende factoren. De mentaliteit voor wat betreft deze manier van werken is de afgelopen maanden inderdaad veranderd. Ongeacht de lange leercurve hebben veel werknemers zich in deze periode gerealiseerd dat ze hun werk daadwerkelijk buiten de traditionele kantoren kunnen uitvoeren en over genoeg vaardigheden beschikken om de technologie zelf te kunnen gebruiken. Veel leiders en managers hebben ook veel vertrouwen gekregen in deze aanpak en hebben ervaren dat werken op afstand net zo succesvol kan zijn als werken op de werkplek, ondanks de uitdagingen en het gebrek aan ervaring betreffende deze nieuwe aanpak. Zo blijkt uit een onderzoek van 1000 mkb-eigenaren en beleidsmakers in 19 steden in het Verenigd Koninkrijk dat bijna één op de drie (29%) mkb-bedrijven van plan is om flexibel werken na de pandemie te blijven stimuleren. (Smith, 2020).

Kortom, het is een feit dat werknemers, werkgevers en overheden zich in de komende Covid-19 periodes zullen moeten aanpassen aan een nieuw hybride werkmodel, met een combinatie van thuiswerken en de mogelijkheid om naar kantoor te gaan. Hierbij moet natuurlijk altijd rekening worden gehouden met de maatregelen met betrekking tot hygiëne en sociale distantiëring. Zoals eerder benoemd, is de relocatie van medewerkers voor de meeste klanten van Workwide nog steeds een must. Op deze manier kunnen de werknemers hun werk- en woon avontuur in het buitenland nog steeds beleven, terwijl het bedrijf voor een veilige werkomgeving zorgt. 


Relocatie

man with a facemaskAangezien de meeste banen op Workwide nog steeds verhuizingen van de kandidaten naar een nieuw land vereisen, garanderen wij en onze klanten dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de verhuizing veilig verloopt. Sommige bedrijven bieden zelfs meer ondersteuning in dit proces op basis van de adviezen van de verschillende volksgezondheid instanties. Zo kan een negatieve Covid-19 test bij aankomst of een periode in quarantaine nodig zijn voor nieuwe werknemers die naar het nieuwe land verhuizen. Geen van onze klanten zou de gezondheid van onze kandidaten en hun nieuwe medewerkers in gevaar brengen. 

Als gevolg van COVID-19, hebben de meeste bedrijven hun aanpak voor wat betreft de relocatie van nieuwe medewerkers uit het buitenland zeker veranderd. Volgens het PWC Global Mobility – Pulse survey, heeft de helft van de deelnemende bedrijven hun verhuispakket verbeterd, ook al laten ze hun werknemers thuiswerken. Deze verhuispakketten bestaan, naast vliegtickets of tijdelijke accommodatie, ook uit een uitgebreide medische dekking en compliance-ondersteuning. Een aantal andere belangrijke inzichten als het gaat om de verhuizing van nieuwe medewerkers die bedrijven in dit onderzoek hebben gedeeld zijn: 

 • “Er is een mogelijkheid voor “gestrande” werknemers (als gevolg van grenssluitingen) om flexibel te werken of om vanuit een andere locatie te werken”.
 • “We bekijken elke keer of mensen hun opdracht kunnen starten vanuit hun thuisland en op afstand kunnen werken. Dit zijn echter slechts tijdelijke oplossingen.“
 • “We werken virtueel, maar alleen totdat de inreisbeperkingen en de maatregelen rondom de avondklok worden opgeheven.”
 • “Wanneer cessionarissen vroegen om ergens anders te werken, hebben we de kosten niet gedekt, alleen het verzoek ondersteund.”
 • “We vervangen het lidmaatschap voordeel van de sportschool door een vergoeding, totdat sportscholen weer toegankelijk zijn.”

Zoals eerder gezegd, is de verhuizing van nieuwe werknemers nog steeds noodzakelijk voor bijna alle bedrijven die internationaal talent nodig hebben, met als enige verschil dat er een flexibele aanpak nodig is, waardoor tijdelijke oplossingen voor thuiswerken mogelijk worden gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige omgeving werkt. Deze bedrijven benoemden ook dat hun relocatie programma’s, die aangepast zijn aan deze pandemische tijden, nu meer gericht zijn op het welzijn van de werknemers en op de kosteneffectiviteit van hun bedrijf. 


Hoe zullen relocatie processen er in de (nabije) toekomst uitzien?

De bedrijven in het onderzoek deelden ook hun voorspellingen over de impact van de wereldwijde pandemie op de relocatie processen in de toekomst:

 • “We verwachten dat hetzelfde aantal medewerkers internationaal zal werken, misschien wel op een andere manier.”
 • “Het aantal zakenreizen zal dalen, maar het aantal lange termijn opdrachten zal stijgen.”
 • “De afname in de mobiliteit zal tijdelijk zijn. Het zal waarschijnlijk weer stijgen in één tot anderhalf jaar.”
 • “Ik denk dat deze situatie zal veranderen hoe we kijken naar waar het werk wordt uitgevoerd, wat een vermindering van enkele beweging types en een toename van andere kan betekenen.” 

Als we kijken naar onze klanten en hun continue behoefte aan meertalig talent, zijn we ervan overtuigd dat de relocatie en mobiliteit van talent altijd zal blijven bestaan, zij het met een focus op digitaliteit. We zijn er ook van overtuigd dat het enthousiasme en de wil van onze kandidaten om naar het buitenland te verhuizen en hun werk- en woon avontuur in het buitenland te beginnen, ook nooit zal verdwijnen. Ondanks de tweede Covid-19 golf blijven kandidaten uit heel Europa hun sollicitaties naar ons sturen en we verwachten dat de situatie de komende maanden zo zal blijven.   


Nieuw gedrag en nieuwe normen 

Zoals benoemd, zal een hybride werkmodel voorlopig het nieuwe “normaal” worden (of eigenlijk is dit al het nieuwe normaal geworden) en dit zal waarschijnlijk ook zo zijn na de pandemie. Het is dus duidelijk dat nieuwe maatregelen en gedragingen de werkplek in deze tijd zullen hervormen. Werknemers zijn zich immers meer dan ooit bewust van hun eigen werkruimte, het schoonhouden hiervan en het afstand houden van hun collega’s, aangezien persoonlijke veiligheid een constante zorg is. Werkgevers moeten dus flexibel leren omgaan met regels om de beste en veiligste werkervaring te kunnen garanderen en om in de toekomst meer veerkracht voor hun bedrijf te creëren. 


Inreisbeperkingen, isolatiemaatregelen en verhoogde toelatingseisen in EU-landen

Om je te informeren over de verhuis- en relocatiemogelijkheden in de Europese landen waar onze klanten zich bevinden, hebben wij in deze paragraaf de huidige beperkingen en quarantaine/isolatiemaatregelen voor je opgesomd. (bijgewerkt op 17-12-2020).

De beperkingen die zijn opgelegd om de pandemie te bestrijden hebben ervoor gezorgd dat internationale mobiliteit een behoorlijke uitdaging is geworden. Aangezien Workwide Group kandidaten wil helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun toekomstige verhuizing naar het buitenland, willen we je wijzen op 4 belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden voordat je naar een nieuw land gaat verhuizen:

 • covid19 paintingHet kan zijn dat je een negatieve Covid-19 test moet laten zien bij aankomst: Het moeten laten zien van een negatief coronavirus resultaat bij aankomst in veel landen in Europa komt steeds vaker voor. Dit kan echter alleen van toepassing zijn als je vanuit specifieke hotspot regio’s in een ander land komt. Controleer de veiligheidsprotocollen voor arriverende buitenlanders die jouw land van bestemming neemt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het kan zijn dat je deze test in je eigen land of op de luchthaven in het land van bestemming moet doen.

 

 • Je kan je geïsoleerd voelen of in quarantaine moeten aan het begin van je avontuur: Het dagelijks leven is erg veranderd en het zal waarschijnlijk ook een tijdje duren voordat alles weer helemaal normaal is. Dit betekent ook dat het leven als expat anders zal zijn. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld moeilijker om nieuwe vrienden te maken door de regels betreft sociale distantiëring. Ook is het mogelijk dat je vrienden en familie je voorlopig niet kunnen bezoeken vanwege de reisbeperkingen.

 

 • Het transporteren van je eigendommen kan langer duren: Een ander punt om rekening mee te houden is dat je in deze periode geduld zult moeten hebben als je je spullen van het ene naar het andere land laat vervoeren. De rederijen hebben op dit moment namelijk een verminderde luchtvracht capaciteit en stijgende prijzen als gevolg van annuleringen en beperkingen van luchtvaartmaatschappijen.  Daarom adviseren wij je om te reizen met de eigendommen die je echt nodig hebt in je koffer en de rest op een later tijdstip te laten versturen, wanneer de beperkingen zijn opgeheven.

 

 • Lokale beperkingen kunnen verschillen – weet je wat deze zijn? Verder is het erg belangrijk om te weten te komen wat de lokale beperkingen zijn in het land waar je naartoe gaat verhuizen. Zo vermijd je problemen met de lokale politie of het ontvangen van een boete. Deze regels kunnen erg verschillen tussen landen, dus zorg er daarom voor dat je up to date blijft. Een aantal vragen die belangrijk zijn om over na te denken zijn:
  1. Moet je een coronavirus test doen en vervolgens in quarantaine gaan totdat je de resultaten krijgt?
  2. Zijn er lokale mobiliteitsbeperkingen?
  3. Moet je binnen/buiten een masker dragen?
  4. Wat zijn de richtlijnen betreft sociale distantiëring?

In de onderstaande tabel kun je zien wat de beperkingen en quarantaine/isolatiemaatregelen per land zijn.

 

 

Country Entry restrictions Quarantines/Isolation measures Heightened admission
Cyprus
 • Repatriation and entry to Cyprus are now allowed from jurisdictions included in Categories A and B and from other jurisdictions if certain criteria are met. See
  https://cyprusflightpass.gov.cy/en/jurisdiction-categories for the lists of jurisdictions in Categories A and B.
 

 • As of 20 June 2020, individuals arriving from Category A countries are only asked to provide some information and declaration.

 

 • Individuals arriving from jurisdictions included in Category B must provide a laboratory examination certificate issued within the 72 hours leading up to their travel to Cyprus. If the authorities of the jurisdiction they reside in do not provide a service for laboratory testing, they may be permitted to undertake a laboratory exam when they arrive in Cyprus (at a cost of 60 euros).

 

 • Individuals who are authorized to enter and who arrive from a jurisdiction that is not included in Categories A or B will need to follow the same protocol as Category B jurisdictions, but will need to remain in self-isolation for 14 days upon arrival and take another COVID-19 test 48 hours before the end of their self-isolation, at their own expense.
 

 • Individuals traveling from jurisdictions in Categories A and B who are seeking to obtain an entry permit for employment purposes must obtain advance approval from the Ministry of the Interior (in addition to following all other entry and health related protocols currently in place).

 

 • Only the following individuals may enter Cyprus if traveling from a jurisdiction not listed in Categories A or B: (1) permanent residents of Cyprus, their third-country national spouses and underage children, (2) all other legal residents of Cyprus, (3) nationals of jurisdictions who are in a designated diplomatic service or mission under the Vienna convention, (4) persons irrespective of nationality who receive special entry permit issued by the Cyprus authorities.
Czech Republic
 • In general, non-EU nationals from high-risk jurisdictions are prohibited from entering the jurisdiction. Exceptions are in place, including for temporary and permanent residents of the Czech Republic. The list of low and high-risk jurisdictions can be found here https://koronavirus.mzcr.cz/en /list-of-countries-according-tothe-level-of-risk/

 

 • As of 22 October 2020, foreigners may enter The Czech Republic only for essential reasons.
 

 • Prior to arrival in the Czech Republic, travelers entering from high-risk jurisdictions must contact the relevant regional hygienic station (which is determined by the location from which they are traveling) by completing an electronic form, which is available here: http://www.prijezdovyformular.cz/.

 

 • These travelers must also undergo a polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test within their first five days in the jurisdiction, and submit the results of that test to the appropriate hygienic station within the Czech Republic within their first seven days within the jurisdiction. They must also selfisolate for their first 10 days
 • During the quarantine period, they will not be allowed to travel for work, to procure necessities etc. Limited exceptions to the rules above exist, for example for those transiting through the Czech Republic (who remain in the country for less than 12 hours) as well as diplomats.
 • Citizens of the Czech Republic and other EU member states, as well as third-country nationals with long term or permanent resident status in an EU member state may be exempt from isolation/quarantine requirements by taking a PCR COVID-19 test at their own expense in a EU member state no more than 72 hours prior to entering the Czech Republic
Greece  

 • The Schengen borders have been closed effective 17 March 2020 (and are set to remain closed until 14 December 2020) to all foreign nationals except EU citizens and their family members (including citizens of the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, Andorra, Monaco and Switzerland).

 

 • Citizens and permanent residents of the following locations are also eligible to enter: Australia, Japan, New Zealand, Rwanda, South Korea, Thailand, Uruguay, the United Arab Emirates and Singapore.

 

 

 • Travelers entering Greece are allowed entry provided they hold a medical certificate in English confirming they tested negative for a polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test, issued no earlier than 72 hours prior their arrival in Greece (valid from 11 November until 30 November 2020), including residents of Israel and Russia. All flights to and from Turkey and the region of Catalonia in Spain have been banned until 30 November 2020.
 • Visitors to Greece must submit a Passenger Locator Form (PLF) via the Ministry of Tourism website on the day preceding their arrival at the latest. Proof of submission of the PLF form is required in order to enter Greece. Furthermore, visitors to Greece are subject to sample testing for COVID-19. Persons who are tested are quarantined until the issuance of the test results. If the test for COVID-19 is positive, new entrants will be subject to a 14-day quarantine at their residence or at a designated quarantine location. 
N/A
Ireland  

 • Starting 9 November 2020, Ireland is implementing the new EU “traffic lights” approach to travel, which applies to countries in the European Union (EU) and European Economic Area (EEA)
 

 • All passengers arriving into Ireland from overseas must complete a Passenger Locator Form before entry, and are expected to restrict their movements for 14 days after arrival.

 

 • Those arriving from an “orange”, “red”, or “green” region, unless they classify under one of the categories outlined below, are to restrict their movements for 14 days. This period of restricted movement can end if the individual receives a negative/’not
  detected’ result of a COVID-19 polymerase chain reaction (PCR) test taken at least five days after the arrival in Ireland.
 • All individuals entering Ireland must complete a Public Health Passenger Locator Form online. For those who must self isolate, the form must include the location where they plan to isolate. 
Latvia  

 • EU borders have reopened. The Schengen borders have been closed since 17 March 2020 to all foreign nationals except (1) EU citizens and their family members (including citizens of the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, Andorra, Monaco, and Switzerland), long-term residents, diplomats, crossborder, healthcare workers, and people transporting goods, and (2) nationals of jurisdictions that are on the European Commission’s list of safe jurisdictions.
 • Self-isolation is required for individuals who have arrived to Latvia from affected area with a cumulative indicator that is above 50.
N/A
Malta
 • Restrictions on air travel have been lifted as of 15 July 2020.
 

 • Quarantine is obligatory for travelers coming from specific jurisdictions. See the following for more information: https://deputyprimeminister.gov. mt/en/health-promotion/covid19/Pages/travel.aspx.

 

 • All new entrants will be subject to health and medical screening and asked to fill in a passenger locator form, which will enable the health authorities to trace them swiftly should the need arise. Further details about passenger locator forms should be sought from the public health authorities.
N/A
Poland  

 • Entry restrictions apply to nationals of all non-EU/EFTA (European Free Trade Agreement) member states with limited exceptions
 • Many travelers will be required to self-isolate for 14 days. Exceptions: EU/EEA/Swiss citizens and their family members etc.
N/A
Portugal  

 • Entry to Portugal by land has been permitted since 1 July 2020.

 

 • International flights into Portugal are permitted from the following locations: European Union (EU) countries, Schengen member states (Liechtenstein, Norway,
  Iceland and Switzerland) and the United
  Kingdom.
N/A N/A
Spain
 • As of 17 July 2020, admission may only be granted to certain groups, including Spanish citizens and residents, citizens of the EU, EEA and Schengen States etc…
 • Effective 21 June 2020, all EU travelers, including UK citizens, arriving in Spain are no longer required to self-isolate on arrival for 14 days.

 

 

 • Effective 23 November 2020, new entrants from locations with high COVID-19 infection rates will need to present a negative polymerase chain reaction (PCR) test taken no more than 72 hours prior to entry.

 

 • All passengers arriving into Spain by air or sea will be required to complete and present a health declaration form, which can be obtained using the “Spain Travel Health” app or by downloading the same at the following link: https://www.spth.gob.es/. 

Source: (Bertolino, 2020)

stay safe coronavirusKun je het land dat je wilt checken niet vinden? Kijk dan op https://reopen.europa.eu/nl, een webpagina die gemaakt is door de Europese Unie en waarop je informatie over mobiliteitsbeperkingen binnen de EU kunt opzoeken! Deze pagina wordt dagelijks geupdate.  

Wij vinden het erg belangrijk om je op de hoogte te houden van de situatie op de internationale rekruteringsmarkt, de veranderingen in de rekruterings- en onboarding processen en de thuiswerk- en relocatie processen van onze klanten. Zo weet je altijd wat je kunt verwachten. Ook adviseren we je om onze vacaturesites te blijven checken, omdat we daarop inspirerende internationale vacatures zullen blijven plaatsen. Aarzel ook niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over het Coronavirus en jouw internationale carrière. Wij zijn er om je te helpen en je te begeleiden bij je zoektocht naar jouw droombaan in het buitenland! Stuur ons gerust een bericht met je vragen.