De beste landen om te emigreren – volgens de OECD Better Living Index

Sinds 2011 verzamelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) gegevens om de levenskwaliteit in verschillende landen te onderzoeken. Het resultaat is een samenstel van statistische gegevens en subjectieve inschattingen. Voor de Better Life Index zijn speciaal categorieën geselecteerd die de levensomstandigheden en -kwaliteit in een land weerspiegelen. Gebruikers kunnen de volgende categorieën waarderen: woonsituatie, inkomen, werk, burgerzin, opleiding, milieu, maatschappelijk engagement, gezondheid, levenstevredenheid, veiligheid en work-life balance. De Better Life Index vermeldt de gegevens van de lidstaten van de Organisatie en enkele partnerlanden.

Op de webpagina http://www.oecdbetterlifeindex.org kun je de diverse landen vergelijken. Je kunt het belang van de categorieën naar eigen inzicht instellen en krijgt zo een overzicht welke landen bijzonder goed tot jouw verbeelding spreken.

Voor veel gebruikers zijn levenstevredenheid, gezondheid, opleiding, work-life balance en milieu het belangrijkst. Wij hebben deze categorieën eens nader bekeken en geven je een overzicht van de top 10 in de betreffende categorie.

Levenstevredenheid

1. Noorwegen
2. Denemarken
3. Zwitserland
4. IJsland
5. Finland
6. Nederland
7. Nieuw-Zeeland
8. Canada
9. Zweden
10. Australië

De waardering van de levenstevredenheid berust eerder op een subjectieve inschatting van de inwoners. De geënquêteerde deelnemers moesten hun leven in een groter verband inschatten. Daarbij werden ook diverse factoren zoals gezondheidstoestand, opleidingsniveau, inkomen, zelfverwerkelijking en sociale omstandigheden ingeschat.

Gezondheid

1. Nieuw-Zeeland
2. Canada
3. Australië
4. Israël
5. Zwitserland
6. Verenigde Staten
7. Ierland
8. Zweden
9. Noorwegen
10. IJsland
11. Nederland

Voor de categorie Gezondheid werd gekeken naar twee factoren: levensverwachting en gezondheidstoestand. De levensverwachting weerspiegelt weliswaar niet per se de levenskwaliteit in een land, maar kan wel inzicht geven in gezondheidsverzorging, omgevingsfactoren of levensgewoonten. De factor Gezondheidstoestand is het resultaat van de simpele vraag waarbij deelnemers hun eigen toestand moesten inschatten.

Opleiding

1. Finland
2. Australië
3. Denemarken
4. Duitsland
5. Slovenië
6. Japan
7. Zweden
8. Polen
9. Ierland
10. Zuid-Korea

12. Nederland

Voor het inschatten van de opleiding is gebruikgemaakt van statistieken over het aantal opleidingsjaren, hoogste behaalde examen (opleidingsniveau) en vaardigheden van mannelijke en vrouwelijke leerlingen (PISA).

Work-life balance

1. Nederland
2. Denemarken
3. Frankrijk
4. Spanje
5. België
6. Noorwegen
7. Zweden
8. Duitsland
9. Russische Federatie
10. Ierland

Lange werktijden en voortdurende bereikbaarheid zijn niet goed voor ons algemene welbevinden. Daarom is het belangrijk om een goede balans tussen werk en privé te vinden. Om de balans in de diverse landen in te schatten, is de gemiddelde werktijd per week vergeleken. Tegelijkertijd werd er gekeken naar hoeveel tijd full-timers aan basisbehoeften (bijv. eten of slapen) en aan vrijetijdsactiviteiten besteden.

Milieu

1. IJsland
2. Noorwegen
3. Zweden
4. Finland
5. Australië
6. Nieuw-Zeeland
7. Canada
8. Denemarken
9. Zwitserland
10. Ierland

13. Nederland

Luchtvervuiling en waterkwaliteit zijn belangrijke factoren, om de landen in de categorie Milieu te positioneren. Om de luchtvervuiling te bepalen, werden er gegevens over de concentraties van fijnstofdeeltjes vergeleken. Cijfers inzake de waterkwaliteit zijn afkomstig uit een enquête onder burgers. De deelnemers moesten aangeven hoe tevreden ze zijn over de waterkwaliteit in hun land.

 

How’s life? , © OECD, http://www.oecdbetterlifeindex.org/